bloczek-termo-optiroc-18-akustyczny 1186704000

Bloczek Termo Optiroc 18 Akustyczny

Bloczek keramzytobetonowy Opis wyrobu Bloczek Termo Optiroc 18 Akustyczny wykonany z mieszanki keramzytu i cementu, przeznaczony jest do wykonywania ścian akustycznych przy różnych systemach budowania, chociaż należy pamiętać, że jest on elementem systemu Optiroc Blok. Wyrób spełnia wymagania higieniczne, zdrowotne i ochrony środowiska. Wyrób dopuszczony do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wyrób zgodny z PN-EN-771-3:2005 Cechy wyrobu:* Dobre właściwości termoizolacyjne * Dobre właściwości termoregulacyjne * Dobra izolacja akustyczna * Stabilny wymiarowo * Odporny na mróz * Odporny na wilgoć * Wysoka odporność ogniowa * Odporny biologicznie tzn. na działanie grzybów (m.in.pleśni), mikroorganizmów i gryzoni * Łatwa obróbka mechaniczna * Przyjazny dla środowiska naturalnego Wybrane właściwości fizyczne Cecha produktu Wsp. przewodz. ciepła λ [W/mK] Wytrzymałość na ściskanie [MPa] Izolacyjność akustyczna* [dB] Reakcja na ogień Wartość 0,73 9,5 58 (-1; -5) Euroklasa A1 (materiał niepalny) Odporność ogniowa* Wymiary [cm] Masa [kg] Zużycie na 1 m2 [szt.] REI 240 18x24x38 22-24 10 *ściana obustronnie otynkowana ZastosowaniaBloczek Termo Optiroc 18 Akustyczny można stosować jako element konstrukcyjny i izolacji akustycznej w: * Budownictwie wielo- i jednorodzinnym * Budownictwie użyteczności publicznej * Budownictwie innych obiektów np. garaże, budynki inwentarskie itp. Jako element: * Ścian zewnętrznych konstrukcyjnych * Ścian wewnętrznych konstrukcyjnych i działowych. Wykonanie ścian Bloczek Termo Optiroc 18 Akustyczny należy murować stosując murarskie zaprawy cementowe i cementowo-wapienne. Ściany murujemy na pełną spoinę poziomą i pionową. Przed wykonaniem pionowej izolacji muru poniżej poziomu terenu, zgodnie ze sztuką budowlaną, należy każdą ścianę wyrównać cienką warstwą tynku cementowego. Ściany wewnętrzne muszą być obustronnie otynkowane tynkiem cementowym lub cementowo-wapiennym. www.betard.pl www.optirocblok.pl

Aktualności

Mrówka Jelcz
Siedziba:
ul. Belgijska 7, 55-220 Jelcz-Laskowice
Telefon: 713188411
E-mail: termena.jelcz@psbmrowka.com.pl
NIP: 9120004028
REGON: 930035211